Hydrotechnik® ofera soluții moderne de monitorizare și testare a stării uleiului din circuite hidraulice

Monitorizarea și testarea stării uleiului din circuitele hidraulice ale mașinilor și utilajelor reduc timpul de nefuncționare a acestora.

Măsurarea parametrilor ce determină starea uleiului reprezintă un factor important al eficientizării utilizării circuitelor hidraulice. Soluțiile moderne ale firmei germane Hydrotechnik® asigură o monitorizare simplă și eficientă economic.

Întrucât este în interesul utilizatorilor să reducă la maximum timpii de neutilizarea a mașinilor și utilajelor, prevenția reprezintă o condiție importantă în asigurarea bunei lor funcționări. În prezent se adoptă tot mai mult soluția de înlocuire a întreținerii periodice, care adesea poate fi puțin utilă și costisitoare, cu întreținerea în funcție de starea uleiului. Ce înseamnă aceasta? Între altele: că este vital să se cunoască starea uleiului din circuitul hidraulic. Pentru acest scop firma germană Hydrotechnik® a dezvoltat o familie de senzori numiți HySense® C . Acești senzori inteligenți au capacitatea de a măsura și evalua parametrii uleiului pe baza unor algoritmi. Rezultatul? Utilizatorii obțin informații ușor de înțeles cu privire la modificarea în timp a stării uleiului și la durata lui de utilizare rămasă. In plus, Hydrotechnik® a dezvoltat aparate de masură MultiSystem în care a implementat o aplicație cu care se achiziționează, vizualizează și evaluează valorile parametrilor măsurați și se generează rapoarte. Prin combinarea senzorilor din familia HySense® C cu aparatele din seria MultiSystem, utilizatorii au la dispoziție soluția „all-in-one” pentru monitorizarea simplă și precisă a stării uleiurilor hidraulice.

Senzori HySense® C

HySense® CL 130
Senzor de nivel și stare a uleiului hidraulic
Senzorul HySense® CL 130 determină cu precizie nivelul, dar măsoară și umiditatea relativă, permitivitatea, conductibilitatea și temperatura uleiului.

HySense® CM 130
Senzor de umiditate și stare a uleiului hidraulic
Acest sensor măsoară umiditatea relativă, permitivitatea relativă, conductibilitatea și temperatura.

HySense® CV 130
Senzor de vâscozitate și stare a uleiului hidraulic
Este un senzor care măsoară: vâscozitatea, permitivitatea relativă și temperatura.

HySense® CW 130
Senzor de uzură
Acest senzor de uzură detectează particulele feromagnetice din ulei și indică mărimea acestora, mai exact dacă sunt micrometrice sau milimetrice. Este dotat cu un sistem de eliberare automata a particulelor, deci nu trebuie să fie curățat sau întreținut.

Patrick
Contor de particule
Acest aparat monitorizează cu maximă precizie nivelul de contaminare și indică trendul contaminării uleiului hidraulic. Pe baza modificării valorilor parametrilor specifici se trag concluzii privind necesitatea întreținerii și reparațiilor mașinilor și utilajelor cu circuite hidraulice.

Trusa Patrick
Soluția portabilă pentru monitorizarea uleiurilor hidraulice
Trusa se folosește pentru a analiza contaminarea uleiului din rezervoare și din butelii cu mostre de ulei, pentru a preveni defecțiunile și a programa eficient întreținerea circuitelor de ulei hidraulic. Întreținerea proactivă este ideală pentru locațiile în care se găsesc mai multe rezervoare de ulei hidraulic. Trusa Patrick este solutia ideală pentru efectuarea de măsurători și diagnoze.

HySense® CX 197
Trusă mobilă de service
Această trusă conține toți senzorii și cuplele MINIMESS® necesare pentru testarea profesionistă, rapidă, a uleiurilor hidraulice. Are un design compact și o construcție solidă, pentru a putea fi utilizată în medii ostile.

Colectarea, vizualizarea, evaluarea și stocarea datelor
Hydrotechnik a implementat în familia aparatelor de măsură MultiSystem o aplicație, care asigură colectarea, vizualizarea, evaluarea și stocarea valorilor măsurate, precum și editarea de rapoarte. Starea uleiului hidraulic este afisată printr-un semnal luminos. Există și posibilitatea de a afișa detaliat valorile tuturor parametrilor măsurați. Pe baza comparării valorilor măsurate cu valorile inițiale se obțin informații privind modificarea caracteristicilor uleiului. Folosirea trusei mobile HySense® CX 197 simplifică analiza și monitorizarea la fața locului a stării uleiului din circuite hidraulice.
Utilizarea aparatelor de măsură MultiSystem oferă următoarele avantaje:
> bază de date pentru sisteme și cuple MINIMESS® specifice;
> access la o bază de date integrate ale uleiului și posibilitatea
– de a defini limite
– de a vizualiza starea uleiului printr-un semnal luminos
– de a stoca valorile măsurate
– de a afișa istoricul datelor măsurate
– de a exporta înregistrările via USB
– de a utiliza un model de raport

Prin combinarea senzorilor HySense® cu aparatele din familia MultiSystem, utilizatorii au la îndemână soluția „all-in-one” pentru monitorizarea simplă și precisă a stării uleiului din circuite hidraulice.

CL 130

CM 130

CV 130

CW 130

Patrick

Patrick in the box

CX 197

MS 5070